انتقاد از خود

سلام به دوست جان.اول از همه یه معذرت خواهی به خاطر اینکه یه چند وقتی نرسیدم بیام بهتون سر بزنم.آخر هفته هم یه مسافرت ناخواسته یهو اومد سراغم که من بسی خوشحال شدم.چون یکی از زیباترین مناظری رو که میشد ببینم دیدم.

و اما پست امروز.

وارد کارخانه می شوم.نفر اول داخل حیاط است.زوری یک سلام می کند.من هم به همان صورت جواب سلامش را می دهم.صبح است و من حتی حوصله ی خودم را هم ندارم.این عادت صبحگاهی من است.از خستگی به زور چشمانم را باز نگه داشته ام.نفر دوم یکی از آقایان است.او با لبخند سلام می کند.من همچنان با اخم جوابش را می دهم.وارد سالن تولید که شدم متوجه شدم که یکی دو نفر خودشان را به ندیدن من زده اند و به گوشه ای خزیدند.پشت دستگاهها می روم و با همه سلام و علیک می کنم الا یک نفر.منتظر است به سمتش برم اما... .زهی خیال باطل.پله ها را در حالی بالا می روم که در هر پله سنگینی خواب را در چشمانم بیشتر حس می کنم.اول سالن مونتاژ را می بینم.در را که باز می کنم انگار نه انگار کسی مرا دیده است.یه چیزی مثل هسسسسسسسسس به گوشم می خورد.یحتمل صدای یکی از مونتاژ کارهاست که سلام کرده.به همان آهستگی جواب سلامش را می دهم.مسئول خانمها را به اتاقم احضار می کنم.با ترس و لرز سلام می کند.تشخیص داده که اصلا" حوصله ندارم.بر خلاف همیشه که از گیج بازیهایش می گوید و چاره می پرسد این بار زبان به کام گرفته.از اوضاع می پرسم و چینش نفرات.خواهش کردم که یکی دو ساعت کسی در اتاقم را نزند. می خواهم بخوابم.تلفن را هم به خودش می دهم که جواب دهد.نمی دانم به دقیقه کشید که خوابم برد یا نه.در حالتی که از بچه گی دوست داشتم.روی صندلی کار.در حالی که پاهایم روز میز است.

دو ساعت بعد با زنگ موبایلم از خواب بیدار می شوم.خیلی حالم بهتر بود اما سردردم ادامه داشت هنوز.فهرست کارهای روزانه ام را با امور ماهیانه چک کردم.کم کم وقت صدور کارتهای حقوق پرسنل شده است.باید یکی دو روزه سر و ته کار را هم بیاورم.قبلش یه سری به سالن تولید می زنم.این بار دیگر کسی نمی تواند فرار کند.یکی با بی میلی سلام می کند و بقیه ... .خنده ام گرفته از این روزگار.تا همین چند وقت پیش یک ساعت سر زدنم دیر میشد خودشان به سراغم می آمدند اما حالا... .نمی دانم چرا وقتی این حالت پیش می آید کارائیم بهترمی شود.انگار وقت مبارزه کردن سر حالتر هستم.درست مثل گرگهایی که در هوای سرد جنب و جوش بیشتری دارند.

عصر که شد و سرویس خانمهای همکار آمد و همه رفتند انگار بار گرانی از روی دوشم برداشته شد.اسپیکر سیستم را روشن کردم و آهنگ مورد علاقه ام را گوش کردم.راستی چرا اینطوری شده؟ چرا چند نفر از من گریزان شده اند.حالا حماقت آن الاغی که فکر می کند حقوقش را من پرداخت می کنم و دو سال آزگار است که نمی فهمد و فقط دلم به حال خانواده اش می سوزد که اخراجش نمی کنم به کنار.بچه بازی آن یکی هم که کل سربازیش تحمل دیر آمدن و زود رفتنش را کردم هم به کنار.یعنی همین دو نفر هم اصلا" حق نداشتند که صدایشان در بیاید.به قول یکی کسی جرات حرف زدن ندارد.انگار زندان الکاتراز است.فوقش اخراجمان می کنند. بهتر از این وضعیت است که.درست است که غلط اضافه می کرد و من می دانم که چقدر لنگ پول است و فقط به خاطر پارتی گردن کلفتی که دارد و آدم بسیار محترمی هم هست نگه ش داشته ایم اما خوب مشخصا" یه جای کار من هم می لنگد.

همیشه سعی می کنم زمانی را از روی با کارگرها حرف بزنم.از بچه هایشان گرفته تا سیاست و پول و هر چیزی به جز کارخبر مرگشان مسایل خصوصیشان را هم من برایشان حل می کنم اما ... .

یاد زحمات این 3 ساله ام می افتم.یک بار دیگر به عکس سه سال پیشم نگاه می کنم.درست دو هفته قبل از اینکه به کارخانه منتقل شوم.با الانم که مقایسه می کنم انگار 10 سال گذشته.آن قدیمی ها هنوز یادشان هست اما جدیدی ها نه.یاد رزوهایی می افتم که حتی کارگر نداشتم.همه تسویه حساب کرده بودند و رفته بودند و من بدون اینکه کاری را بلد باشم یک ویرانه ای را تحویل گرفتم که نزدیک 35 نفر کارگر داشته اما روزی فقط یک فرم برای این همه کار و آدم آن هم همین طوری و از سر شکم سیری پر می شده. آن روزها خودم و برادر رئیس جان دو نفری به عنوان مسئولین شرکت خاور خاور بار خالی می کردیم و پر می کردیم.از صفر همه چیز را ساختم.جایی کار می کردم که زنها گونی های 30-40 کیلویی را روی کول خود 15 پله بالا می بردند.مرتبه ی اولی که این صحنه را دیدم باورم نمی شد.یعنی نزدیک 7-8 نفر مرد می ایستادند تا خواهر و مادرمردم مثل باربرها بار جابه جا کند. اولین کاری که کردم ممنوع کردن حمل بار برای خانمها بود.خودم می آوردم و می بردم.کم کم که کارگر مرد استخدام کردیم دیگر کسی اعتراض نمی کرد.چون خبر نداشتند که قبلا" چه خبر بوده.

من کسی بودم که در آن خراب شده به زن شخصیت دادم.یادشان دادم که توی ظرفهای همدیگر غذا نخورند و مجبورشان کردم که بعد از دستشویی رفتن حتما" دستهایشان را با آب و صابون بشویند.لباس کار تمیز برایشان تهیه کردم و دستکش کار.

حقوقشان را هم اضافه کرده بودم.البت با افزایش راندمان تولید.توان تولید را هم دو برابر کرده بودم.الان هر نفر اندازه ی 3 نفر قبلی کارمی کند بدون اینکه خیلی زحمت خاصی به خودش بدهد.رئیسم کاملا" از من راضیست.باید هم باشد.چندین محصول جدید به خط تولیدش اضافه شده اما نظام کار بهتر از قبل شده.حداقل الان می داند که چقدر می تواند تولید داشته باشد.

اما چرا کارگرانم جفت چهارگوش می اندازند؟ خوب طبیعت محیط احمقانه ی کارگری ایران طوری است که کارگر فکر می کند که کارفرما یعنی یک دزد که همیشه از جیب او دزدی می کند.فرهنگ غلطی است که همه شان دارند.

اما این دلیل نمی شود.تا همین چند وقت قبل که میانه شان خیلی هم خوب بود با من.نمی دانم چرا همه ش اسم یک کتاب در ذهنم می آید.((بی شعوری)).یعنی من آدم بی شعوری هستم؟ خوب بی خود با خودم کلنجار نروم.بهتر است به رفتارهایم فکر کنم.چند وقت است که به طرز احمقانه ای کمال گرا شده ام.توقع دارم که همه همیشه بهترین نوع کار را انجام دهند.هیچ اشتباهی برایم قابل قبول نیست.و وای به وقتی که کسی برخلاف حرفهایم عمل کند یا خدای ناکرده بخواهد زیرآبی برود.واقعا" کارش با کرام الکاتبین است.

چکشی.بهترین کلمه ای است که می تواند نوع رفتارم را توضیح دهد.یاد حرفهای همسایه کنار دستیمان می افتم که از قذافی تعریف می کرد.می گفت روزی که لیبی را در دست گرفت شبیه یک خرابه بود اما کم کم تا جایی که امکان داشت آنجا را گسترش داد.راه کشید،کارخانه ساخت،مدرسه ساخت و ... .مردم لیبی احمق هستند که می خواهند زحمات او را نادیده بگیرند.

قطع به یقین درست می گفت.او زحمت کشیده اما خوب الان بلای جان مردمش شده و همه را دارد به کشتن می دهد.مردم دیگر او را نمی خواهند.اما او مانده.آن هم به چه بهانه ای؟ ماندن در قدرت.این را می دانم که هیچ وقت جنون قدرت نداشته ام.اما خوب اعتراف هم میکنم که بدم هم نمی آمده.همیشه در زندگی شعارم این بوده که نباید به هیچ چیزی قناعت کرد و همیشه جاه طلب بود.نقطه ی پایانی زندگی یک آدم را زمانی می بینم که جان طلبی او فروکش کند.

درست است که خیلی برای مجموعه زحمت کشیده ام و خیرم هم به همه رسیده.از رئیس گرفته تا کارگر.اما وقت تغییر رسیده. می دانم که هیچ کس دلش نمی خواهد من از آنجا بروم.نه من، نه کارگران و نه رئیس جان.پس قبل از اینکه بخواهند که من بروم بهتر است رفتارم را اصلاح کنم.آنوقت مجبور نمی شوم که حرفهای احمقانه ی یک سری ناقص العقل را بی جواب بگذارم و نق نق های کارگران را به هیچ حساب کنم.

از همین امروز عصر شروع کردم.یک کاغذ بزرگ روی دیوار مقابل میز کارم زدم:

یک مدیر خوب مدیری است که بحران ها را مدیریت کند نه اینکه به آن شاخ و بال بدهد.یک سرپرست خوب هم کسی است که تمام نیازهای کارگرانش را رفع کند.

درست است که نوع مدیریت من غربیست.اما باید قبول کنم که اینجا ایران است.کشوری که میانگین کار سالیانه اش از افغانستان هم کمتر است.بهتر است اولین تغییرات را در خودم بدهم.

پسر جان مشکل همین جاست.روبه روی تو.همانی که در آینه می بینی.بی خودی دست به گیرنده هایت نزن.اشکال از فرستنده هایت است.

/ 51 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مغرور

سلام چطوریایی عامو یه بار نیایی وب موها برق می گیرت[نیشخند] اسمون چه روح بزرگی[لبخند]

مغرور

نه من تصمیمم و گرفتم هیشکیم نمی تونه عوضش کنه نمیرم دانشگاه دولتی ببین اصرار نکن[نیشخند] میرم همین دانشگاه کیش می شینم پزشکی می خونم[نیشخند]

نفس

سلام دوستم واقعا بهتون تبریک میگم با وجود سختیهایی که اینجا نوشتید چقد خوب از پس کارتون بر اومدید...شما واسه اونجا حیفید بی تعارف...باید بگم اگر کشور ما همه اینجوری بودند چی میشد...ولی من با اینکه خیلی دقیق خوندم نفهمکیدم چرا پس کارگرها اینجوری شدن؟ایا سطح فهمشون پایین هست که...شاید فاصله شما بااونا زیاده... اخه شما خیلی تلاش کردید...ولی بدونید اون کارگری که شما دربارش نوشتید سلام نکرد یا...به نظر من از زیر دست بودن هست که خودشونو میزنن به اون راه...یعنی ابهت شما باعث این کار شده که اینم واسه مدیریت لازم و ملزوم هست....به نظر من همه اونا از بیستاب جون باید تقدیر کنن واسه اینکه کارت واقعا عالی بوده و من خودم با وجود افراد سختی که دور و برم هست میفهمم خیلی تلاش کردی گود لاک دوستم[دست][گل]

شادی

با سلام بزای اولین بار بود که به من سر زدید خوش آمدید با اسم وبلاگ شماآسنا هستم یکی دوبار سرزدم واقعا خوب نوشته اید و اما به نظر من برای تغییر باید اول زمینه را آماده ساخت & کارگرهای شما که تجربه دارند & که بی گدار به آب زدن حاصلی جزغرق شدن ندارد چنانکه دیدیم و تجربه کردیم & شما هم از دست اونا دلگیر نباشید ایراد جای دیگر است

الف.کاف

کاش همه مون «انتقاد از خودمون» رو یاد بگیریم.

مینا

سلام..درست نیست که قشر کارگر رو از لحاظ فکری هم همانند سطح مادیشان پایین آورد...اگر در روابطتمون دچار تردید نشویم هیچ موقع شروع به تغییر نخواهیم کرد..و یادمون باشه که در مقابل تغییر همیشه مقاومت وجود داره...اگر خودمون بخواهیم تغییر کنیم قطعا این مقاومت هم از درون خودمون نشات میگیره...به مدیریت تغییر فکر کنید آقای مدیر[چشمک]

بشر

جوونی به دله نه به سن!

ماه آبی

خوشبختی که به رفتارهات فکر میکنی. جدا بهت تبریک میگم

انسانم آرزوست

سلام مهندس جان .بحث جامعه کارگری فقط نیست متاسفانه در جامعه ما حتی سازمانها وادارات دولتی هیچ چیز خوب تعریف نشده واین است که اگر من وشما متفاوت فکر می کنیم آزار می بینیم.من در سمت های اجرایی دولتی ومسئولیت اداراتی با 50 تا 100 نفر کارمند دیدم که وقتی چاییت رو خودت میریزی میشی مدیری ضعیف .وقتی درد دل کارمندت رو گوش می کنی میشی مدیری ضعیف . اگه خونت تا اداره 200 متر فاصله داره نمی تونی به راننده نگی دنبالت نیاد واگه پیاده گز کردی رفتی فردا همه می خوان سوارت بشن ..اما 15 سال تجربه بهم یاد داد که وقعی به حرفهای مفت دیگران نذارم وکار خودم رو بکنم هرچند رفتارم باعث خواهد شد از معاون مدیرکل بالاتر نتوانم شغل بگیرم چون ژست مدیریتی ندارم وبس هر چند از مدیرکل خوش تیپ تر وخوش لباس تر وباسوادتر باشم وهر روز از یک نوع عطر استفاده کنم وبا برنامه ومنظم کار کنم[گل]