قافله نوشت

آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست

هر کجا هست خدایا به سلامت دارش

/ 12 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نون

ای وای اینو برا کی نوشتی بابا ایجا خانواده نشسته مثل اینکه ما هم دل داریم ها

ریحانه

انشالله میره و به سلامت بر میگرده

بي اسم

به یاد خواهی آورد باهم بودن هایمان را به یاد خواهی آورد خنده هایم را به یاد خواهی آورد اشک هایم را به یاد خواهی آورد حرف هایم را

سیما

خوش به حال اون سفر کرده

مژگان

کی؟ من؟ بابا من فقط دو روز نبودم[نیشخند]