آخر خط

عاقبت نوشت

ای کسانی که ایمان آورده اید همانا بسیاری از علمای دین اموال مرم را به ناروا می خورند و آنها را از راه خدا باز می دارند.و آنانکه زر و سیم می اندوزند بدون اینکه در راه خدا از آن چیزی انفاق کنند.ایشان را نویدشان ده به عذابی دردناک.

سوره توبه.آیه 34

+ بی سرزمین تر از باد ; ٩:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/٢٠
    پيام هاي ديگران ()