آخر خط

باد نوشت

در حالی که توی علفزار قدم می زدیم بارون گرفت.اول نم نم اما بعد... .باد بسیار وحتشناکی هم وزیدن گرفت. سریع لباسای ضد آبم رو تنم کردم و یکی دوتاش رو هم به دوستام دادم.خیلی زود بارون بند اومد.5 دقیقه هم نشد اما باد هنوزم می وزید.همه به باد پشت کرده بودن به جز یکی.وقتی باد به صورتم    می خورد احساس زندگی می کردم.حسی که تکرار نشدنیه برام و فقط و فقط وقتی که زوزه باد تو گوشم می پیچه به سراغم میاد.

رفتیم روی بلندترین تپه مشرف به اون بیشه.نمی دونم چه حس غریبی داشتم.همه رو بالا و پائین می پریدن و حواسشون بود که کلاهشون رو باد نبره اما من... .صدایی رو تشخیص دادم که به رهبر گروه می گفت: اون کجا داره می دوه ؟الان باد می بردش؟ و صدای فریاد دوستم رو: اون دیوونه اومده که باد ببردش، شما مواظب باشین که اتفاقی نیافته براتون.همون وسط عکس بگیرین.

وقتی که دوان دوان در خلاف مسیر تند باد می رفتم و باد ذرات مه رو با شدت به صورتم می کوبید انگار روحم داشت با مشت به کالبدم می کوبید.(همین الان که دارم می نویسم تمام موهام سیخ شده).وصف ناشدنی بود.تمام انرژیم رو جمع کردم و ئیییییییی هاااااااا.بلندی فریادم انقدر بود که همه بشنون.عین مترسک داشتم لبه تپه بالا و پائین می پریدم و دور خودم می چرخیدم.زوزه باد بهترین موسیقی ایه که میشه شنید.برای کسایی که اهل رفتن و رفتن هستن.صدای باد مفهوم خاصی داره.درست مثل طبل جنگ.نمی دونم چقدر بالا و پائین پریدم فقط یه لحظه صدای دوستم رو شنیدم: دیوونه مواظب زانوت باش.

با کم شدن شدت باد باز هم حواسم به این دنیا و زندگی جمع شد.برگشتم پیش بقیه.خیلیاشون مرتبه اولشون بود که سفر مجردی می رفتن.و تقریبا" هیچ کدومشون تا حالا طبیعت گردی نکرده بودن.عجیب بود رفتار یه آدم کم حرف و آروم.وقتی برگشم پیششون و قرار شد که برگردیم پائین چندتاشون گفتم چقدر اشغال تو چشمتون رفته که انقدر صورتتون خیس شده؟جواب دادم: خیلی.اما خودم و دوستم    می دونستیم که اشکهای توی صورتم مال باد نیست،اشکهای شوق یک یاغی بازنشسته س.

باد،این مظهر ظغیانگری،یاز هم من و تو با هم بودیم.کی میشه که با هم بریم.

پ ن: معذورم از اینکه بگم کجا رفتم.چون جمعی از دوستان اونجا بودن که یحتمل اینجاها هم خودون یا دوستاشون هستن.می ترسم همین یه ذره ابرویی رو که اینجا جمع کردم هم به باد بره.

+ بی سرزمین تر از باد ; ٩:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/٧
    پيام هاي ديگران ()