آخر خط

جنگل 70 میلیونی

تو اولین نوشته م گفتم که هیچی تو زندگیم منو به اندازه مبارزه ارضا نمی کرد( نمی کنه). اما به قول یکی از دوستام یه اصلی وجود داره به اسم ((برخورد)) یا همچین چیزی که میگه برخوردها تو یه مجموعه باعث برخوردهای اینده با سایر اجزا می شه و نه تنها کم نمی شه که زیادترم می شه و کلی انرژی هم می گیره.یه آن جنبیدم دیدم که تو یه جنگلم به وسعت 1648195 کیلومتر مربع و با 70 میلیون جمعیت که اکثرا" هم دارن تو .... دست وپا می زنن و جالب ایکه خودشون اون رو بوجود آوردن و هی دارن بدترشم می کنن. خوب من باید با چند نفر در می افتادم ( باور کنین انقدر تخس بودم که با همه حتی خودم در بیوفتم) کلی ازم انرژی گرفته می شد و هیچ توفیری هم حاصل نمی شد. با مزه اینکه همه فکر می کردن که دارن درست رفتار می کنن. یاد اون بابائی می افتم که تو یه اتوبانی داشت رانندگی می کرد رادیو روشن کرد شنید که مجری میگه: تو فلان اتوبان یه الاغی داره برعکس می ره. زنگ زد رادیو گفت: الو آقا یکی که نیستن هزارتا بیشترن. نمی دونم من همچین حسی داشتم یا کسای دیگه ای هم مثل من بودن.

+ بی سرزمین تر از باد ; ٧:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٦/٩
    پيام هاي ديگران ()