آخر خط

سخنران نوشت

روز قبل دیده بودمش.در کنار یکی از همکاران.سلام و علیک خیلی گرمی باهام کرد و ازم یه سری سووال تخصصی پرسید راجع به کار. طبیعی بود که تخصص زیادی نداشته باشه و صرفا" جسته و گریخته یه اطلاعاتی داشته باشه.

فکر کنم کلا" 5 دقیقه هم نشد که بهش توضیح دادم.خیلی تشکر کرد و پرسید میشه از شما هم اسمی ببرم؟ منم خیلی خاضعانه و خوشحال گفتم باعث  افتخار ماست.
چند دقیقه بعد صدای این دوستمون رو شنیدم که داره یه سخنرانی سوپر تخصصی ارائه میده.راجع به چی؟ درست حدس زدین، همون چیزایی که هیچی راجع بهش نمی دونست و اومد از من پرسید.
خدا می دونه چقدر گرفته و چه امتیازایی براش منظور میشه.
چه مملکت گل و بلبلی داریم. تعجبگریهخنده
+ بی سرزمین تر از باد ; ۱:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٦/۱
    پيام هاي ديگران ()