آخر خط

درون نوشت

ماهی ها گریه شان دیده نمی شود.

گرگ ها خوابیدنشان ...

عقابها سقوطشان ...

و

انسانها درونشان ...

+ بی سرزمین تر از باد ; ۳:۳٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٥/٥
    پيام هاي ديگران ()