آخر خط

مقدسترین ها

همیشه چهره خسته اش را به یاد می آورم. همیشه سخت گیریهایش را به یاد می آورم.همیشه نگاه محکمش را وقت گند زدنم به یاد می آورم.همیشه گفتار مستقیم و گویایش را به یاد می آورم.

همیشه مهربانی غیر مستقیمش را به یاد دارم.همواره نگاههای نگرانش را در انواع و اقسام بیمارستانها و درمانگاهها و مطب ها به یاد دارم.خودم هم از دستم در رفته که چقدر با سر زخم و زیلی و پای چلاق و دست درب و داغان به خانه آمده ام.هیچ وقت مسئولیت پذیری بی نظیرش را نمی توانم فراموش کنم.همیشه نیت خیرش برایم تعجب آور بوده.هیچ وقت خستگیش را فراموش نمی کنم وقتی دنبال خانه می گشتیم.هیچ وقت نمی توانم ولو شدنش را روز مبل فراموش کنم وقتی پا به پای من در ششمین دهه ی زندگیش کار کرد و خانه را تمیز کرد و تحویلم داد.

الان که دارم مستقل زندگی می کنم مانده ام که چطور می تواند عصر دیر وقت از سر کار به خانه بیاید و غذای فردای 5 نفر دیگر را هم آماده کند؟ هیچ وقت یادم نیست به ما غذای سرد داده باشد.15 سال است که من حتما" یک وعده برنج در روز خورده ام.هنوز هم که جدا از هم زندگی می کنیم او می داند که من در یخچالم چه چیزی کم دارم.درست در روزی که نان تمام کردم با یک بسته نان به خانه آمد.

اراده و پشتکار او همیشه برایم تحسین برانگیز بوده و حسودی ام را نیز بر می انگیخته.او هیچ گاه متوجه نشده که چقدر دوستش داریم.چون ماها مرد هستیم و عادت به رفتن به بغل مادر نداریم.

او همیشه در مقدسترین جایگاه است.و چه دست نیافتنی است جایگاهش.

 

گروهی از انسانها خداوند را باور ندارند و او را مقدس نمی شمارند.

گروهی از انسانها خداوند را باور دارند و کیش خود را مقدس می شمارند.

گروهی از انسانها خداوند را باور دارند اما هیچ کیشی را مقدس نمی شمارند.

گروهی از انسانها اخلاقیات را باور دارند و مادیگرایی را مقدس نمی شمارند.

گروهی از انسانها مادی گرا هستتند و با اخلاقیات سر سازگاری ندارند.

گروهی از انسانها با منطق زندگی می کنند و عرفان را مقدس نمی شمارند.

گروهی از انسانها با معرفت و عرفان زندگی می کنند و منطق را مقدس نمی شمارند.

 

اما هیچ انسانی نیست که یک نفر را مقدس نشمارد. او کسی نیست جز ((مادر)). اگر تمام موجودات گرد هم آیند نخواهد توانست مرتبه و تقدس مادر را بیان کنند.

خانمها، آقایان محترم بیائید به افتخار تمام مادران دنیا بایستیم.

+ بی سرزمین تر از باد ; ٥:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٢/٩
    پيام هاي ديگران ()