آخر خط

قافله نوشت

آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست

هر کجا هست خدایا به سلامت دارش

+ بی سرزمین تر از باد ; ٩:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/٢٠
    پيام هاي ديگران ()