آخر خط

سوگ نوشت

امروز روزیه که من تا آخر عمرم به خاطرش سوگوار خواهم بود.راست میگفت اون استادی که با پوزخند می خواست حالیمون کنه که ""فراموشی بزرگترین دروغ بشر به خودشه"" چقدر زود گذشت.هر چقدر هم خوب بگذره ایام اما هیچ وقت این روز از یاد من و هم نسلام نخواهد رفت.

18 تیر سیاه.

+ بی سرزمین تر از باد ; ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٤/۱۸
    پيام هاي ديگران ()