آخر خط

اصول نوشت

اصول،اصول هستند وهمیشه باید به آنها پایبند بود حتی اگر ظاهری بسیار تلخ و ناگوار داشته باشند.اما ... .

امروز همین اصول یکی از تلخ ترین صبح های جمعه را رقم زدند و من باز هم دل بریدم و رفتم.آمادگی خوبی بود برای دل بریدن بعدی.اما... .

مطمئنم که کاری درستی کردم.اما... .

 چیزی از ته دل فریاد می زند:

لعنت به این اصول، که باز هم تو را از دوست داشتنی هات جدا کردند.

 

پ ن: کسی می داند که چگونه می توان بر طالع غلبه کرد؟

+ بی سرزمین تر از باد ; ۱:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
    پيام هاي ديگران ()