آخر خط

 

کی با من هم عقیده س که باختن گریه نداره؟تا حالا باختی دادین که شما رو از عمق جان بسوزونه اما جر نزده باشین و بعدش مستاصل نشده باشین؟.منظورم از گریه کردن گرفتن دو دست به سمت بالا و انداختن سر به سمت پائین در مقابل یه نفر یا یه چیزیه.

+ بی سرزمین تر از باد ; ٧:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/۱٧
    پيام هاي ديگران ()